izabela97

130 tekstów – auto­rem jest iza­bela97.

złud­ne marzenia
niczym bańka mydlana
pękają boleśnie.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 lutego 2015, 17:56

i wiedz, że o To­bie nig­dy nie za­pomnę cho­ciaż było ty­le nie pot­rzeb­nych słów ale mi­mo wszys­tko na­dal jes­teś mój . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 lipca 2014, 09:40

chciałam być, a nie by­wać.
brak czasu.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2014, 15:37

przy następnym pod­nosze­niu się z upad­ku będę o stok­roć sil­niej­sza ! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 stycznia 2014, 17:52

uczu­ciowe sa­mobójstwo . 

myśl • 6 stycznia 2014, 12:53

- nicze­go so­bie nie obiecuj­my - po­wie­dział po czym zniknął . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 stycznia 2014, 20:13

no i po co to całe za­mie­sza­nie sko­ro te­raz uda­jemy że się nie zna­my . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 października 2013, 17:18

- i od­dałabym wszys­tko tyl­ko po to żeby Cię zo­baczyć os­tatni raz ! 

[*] 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 października 2013, 15:02

le­piej spóźnić się se­kundę , niż w se­kundę stra­cić życie ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2013, 10:12

życie jest zas­ka­kujące . 
dzi­siaj jes­teś . 
chcesz spełnić swo­je marze­nia . 
już jut­ro cie nie ma . 

[*] 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 października 2013, 19:08

izabela97

Jestem jaka jestem :D

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

izabela97

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 lutego 2015, 18:42krysta sko­men­to­wał tek­st złudne marze­nia niczym bańka myd­la­na pękają [...]

9 lutego 2015, 17:56izabela97 do­dał no­wy tek­st złudne marze­nia niczym bańka myd­la­na pękają [...]

31 lipca 2014, 09:40izabela97 do­dał no­wy tek­st i wiedz, że o [...]